CMMI Workshop

Efter denne CMMI workshop har ledelsen:

  • Fået en fælles referenceramme for forbedringer
  • Blevet enige om stærke og svage sider
  • Identificeret og begrundet en række forbedringsaktiviteter
  • Første udkast til et roadmap for forbedringer

Dette CMMI kursus/workshop er tilpasset en virksomhed, hvor deltagerne alle er øverst ansvarlig for udvikling, og hans lederteam. Dette defineres i hvert enkelt tilfælde.

CMMI modellen gennemgås og specielt hvordan den kan bruges til at støtte virksomhedens aktuelle behov.

De enkelte procesområder gennemgås, og deltagerne reflektere over stærke og svage sider. Prosesforbedringsmål defineres.

Et Whitebox Benchmark er en forudsætning for denne workshop.

Varighed: 4 dage

Pris: 24.000,- kr / deltager