Adopt

Sustain improvements

En ny procesbeskrivelse og en checkliste laver lige så store organisatoriske forandringer, som en kogebog laver mad.

Et forbedringsprojekt er først færdigt, når den ønskede ændrede adfærd giver de forventede resultater. Til at støtte op omkring hele implementeringen, har Whitebox en række ImprovAbility baserede ydelser, som er unikke og tilpassede tekniske organisationer.

Coaching

Et styret forløb med Whitebox

Jo tættere vi er på jeres rejse, jo mere kan vi bidrage med.

Vi har gode erfaringer med kvartalsvise workshop og løbende sparring. Sammen finder vi et format der passer.

Organisatorisk ForandringsSucces

Kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling, du ikke finder andre steder.

Kompetenceudvikling er kernen i Whitebox’s mission. Vi tænker alle typer for læring ind, og nogen gange er et klassisk kursus det rigtige, men ofte er der andre formater, der er mere velegnede.  Vi ender næsten altid med at tilpasse kompetenceudviklingen til vores kunde, og selv vores faste kurser bliver i høj grad tilpasset deltagerne.

Krav Kick Off
ImprovAbility Leadership
Kurser

Netværk

Vi bliver glade og stolte, når vores kunder lærer af hinanden, så det faciliterer vi gerne. Jørn har f.eks. været sekretær for foreningen Tecpoint i 25+ år.

Executive Process Improvement Network
Techpoint