Kvalitetsdrevet ledelse

“Quality Leadership” workshopen sætter en topledelse i stand til at lede forbedringen af en udviklingsafdeling til at levere en højere kvalitet.

Deltagere: Topledelsen.

Gennem dagen skabes focus omkring virksomhedens vigtigste kvalitetsudfordringer.

Udfordringerne målsættes, og det identificeres hvilke involverede subprocesser der er mest betydende.

Realistiske forbedringsmål defineres, og forbedrende aktiviteter skitseres.

Herefter er grunden lagt til at lede udviklingen af nye produkter baseret på et sundt mix af de klassiske projektstyringsparametre som tid og budget, og  organisatoriske forbedringsstyringsparametre, der sikre at organisationen fremover vil være en bedre forretning på grund af den bedre kvalitet.