Development Manager

En uddannelse med certifikat til ledere med  ansvar for udvikling af nye produkter.

Når udviklingsafdelingen skal blive mere produktiv, skal udviklingsprocesserne forbedres. Det kræver imidlertid ikke kun domæneviden men i særdeleshed generisk viden om procesforbedring (Process Improvement – PI).

Med denne udannelse gives en eller flere udvalgte ledere de nødvendige redskaber og den indsigt der skal til for at “tune” en udviklingsafdeling professionelt. Det giver tryghed til både lederen og ikke mindst til topledelsen – der ved, at lederen er klædt på til opgaven, når denne har bestået eksamen.

 

Uddannelsen

Uddannelsen er en kombination af indlæg og workshops – idet ca. halvdelen af tiden består af gruppe- og individuel arbejde, præsentationer og debat.

Det vil være forskellige specialister, der vil stå for de teoretiske indlæg.

Uddannelsen er åben for ledere med udviklingsansvar. Lederen skal medbringe en praktisk case som der arbejdes på i løbet af kurset.

Uddannelsen dækker de generiske kompetencer der skal til for at udvikle udviklingsorganisationen, og som ligger ud over de domænefaglige kompetencer der skal til for at udvikle produkter.

Indhold

Kursusmaterialet følger Job role beskrivelsen i ECQA (www.ecqa.org)) uddannelsen for PI Manager med nogle enkelte tilføjelser.

Job role beskrivelsen kan ses på: http://www.ecqa.org/index.php?id=37

Unit 1:

 • PI Involvement and Commitment Issues
 • PI Team – working Skills
 • Multicultural PI Teams
 • Organizational Culture Influencing PI
 • Modern Group Motivation Techniques for PI

Unit 2: Improvement Models

 • Process and Life Cycle Models
 • Process Improvement Models
 • Process Design & Process Description Models

Unit 3: Managing Process Improvement

 • SupportingTop Manager for Organizational Change Management
 • PI Drivers Analysis
 • Alignment of PI Goals to Business Goals
 • Process Measurement, Data Collection and Analysis
 • PI Leadership

Unit 4: Implementation

 • Planning Improvement
 • Deployment of PI
 • Reporting SPI & Awareness Creation
 • Experience and Good Practice Sharing

Kursusmateriale er på engelsk.

Som væsentlig elementer i kurset indgår SPI Manifesto med dets værdier og principper for opnåelse af procesforbedring. Manifestet udviklede vi på EuroSPI konferecen i 2009 i Alcala i Spanien. Manifestet er i øvrigt oversat til flere sprog, fx japansk og Portugisisk.

Endelig indgår ImprovAbilityTM modellen, der er resultatet af et 3 årigt forskningsprojekt med 4 store virksomheder og et universitet og en GTS virksomhed.

ImprovAbilityTM er en model og en metode, der anvendes til at afdække en virksomheds evne til at blive bedre.

Endvidere anvendes ImprovAbilityTM til at finde den mest aktuelle overordnede forandringsstrategi for en aktuel forandring og for et defineret scope.

ImprovAbilityTM indgår i ISO 33014

– Guide for Process Improvement.

Denne standard vil ligeledes blive præsenteret på kurset.

 

Praktik

Uddannelsen gennemføres som 3 moduler af 2 -2 – 3 dage over et kvartal med lidt hjemmeopgaver mellem modulerne. Disse opgaver relateres til situationer i egen organisation og fremlægges for de øvrige deltagere i det følgende modul.

Der kan maksimalt være 14 deltagere på et hold og højest 2 fra samme virksomhed.

Kurset vil blive afholdt som internat – med overnatning og fælles middag om aftenen.

Omkostninger

Kursus forløb: Kr 35.100

Internat udgifter (udlæg): ca. Kr 10.000

“Understood” eksamen og ECQA certifikat,

”Applied” eksamen og certifikat: Kr 3.000

Alle priser er excl. moms. 25% forudbetaling.