Adopt

Forbedringer skal
være vedvarende

En ny procesbeskrivelse og en checkliste laver lige så store organisatoriske forandringer, som en kogebog laver mad.

Et forbedringsprojekt er først færdigt, når den ønskede ændrede adfærd giver de forventede resultater. Til at støtte op omkring hele implementeringen, har Whitebox en række ImprovAbility baserede ydelser, som er unikke og tilpassede tekniske organisationer.
Succes med dette inkluderer f.eks. organisering af forbedringsinitiativer og at ledelsen formidler mål og krav, at ledelsen bruger en række nye ”håndtag” og at ændringerne gøres synlige. Det handler også om, at der skal nye kompetencer til, som typisk vil være træning og workshops. Endelig handler ændringer om formidling af ny viden, der bl.a. kan ske gennem interne og eksterne netværk.

Coaching

Et styret forløb med Whitebox

Jo tættere vi er på jeres rejse, jo mere kan vi bidrage med.

Vi har gode erfaringer med kvartalsvise workshops og løbende sparring. Sammen finder vi et format der passer.

Organisatorisk Forandrings Succes

Kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling, du ikke finder andre steder.

Kompetenceudvikling er kernen i Whitebox’s mission. Vi tænker alle typer for læring ind, og nogen gange er et klassisk kursus det rigtige, men ofte er der andre formater, der er mere velegnede.  Vi ender næsten altid med at tilpasse kompetenceudviklingen til vores kunde, og selv vores faste kurser bliver i høj grad tilpasset deltagerne.

Kravspec – Kick start

ImprovAbility Leadership

ImprovAbility Benchmark

Netværk

Vi bliver glade og stolte, når vores kunder lærer af hinanden, så det faciliterer vi gerne. Jørn har f.eks. været sekretær for foreningen Tecpoint i 25+ år.

Executive Process Improvement Network

Tecpoint

DK