Choose

Prioritering af
forbedringsinitiativer

Kort tid efter en organisation har fået ambitioner om at blive dygtigere og begynder at skabe rum til det, så pibler forbedringsideer frem alle vegne. Ingeniører og udviklere er af naturen konstruktive og opfindsomme problemløsere, så når de arbejder med noget der ikke fungerer ordentligt, så vil de gerne fixe det. Noget giver rigtig god mening og vil være til stor fordel for mange kollegaer. Andet har kun lille og lokal effekt. Men for ideens ophavsmand har alle ideer stor betydning.

Der er imidlertid kun et stærkt begrænset budget til rådighed, så det er bydende nødvendigt at satse midlerne på de initiativer, der har den største effekt og den største chance for succes.

Baseret på alle input og med ImprovAblity modellens værktøjer kan Whitebox hjælpe dig med at prioritere så I får succes med de initiativer der betyder mest.

Prioritering af forbedringsinitiativer

Hvis ikke der er mindst dobbelt så mange forbedringsinitiativer, som der er budget til, så har du ikke kigget grundigt nok.

Derfor skal der prioriteres, og det kan godt gøre lidt ondt. Med Whitebox’s hjælp vurderes alle indkomne forbedringsinitiativer op mod en “rationel” skala der skaber konsensus omkring prioriteringen.

Prioritization

Speederen i bund

Overblik, kontrol og maks support til de kørende forbedringsinitiativer.

Et ImprovAbility Boost giver et styringsredskab til den operative ledelse og en rapporteringsredskab til den strategiske ledelse.

Med resultatet kan det kommunikeres til hele organisationen hvorfor forbedringsinitiativer er prioriteret som de er i forhold til de strategiske behov for at blive dygtigere, og hvad den operationelle ledelse gør for at hjælpe de mest udfordrede forbedringsinitiativer.

ImproveAbility Boost

DK