Teaser – valg af forandrings
strategi

Der findes på verdensplan 10 forskellige skoler inden for forandringsstrategier.
Men netop hvilken strategi der bør anvendes, afhænger af den forandring der skal foretages,
og den gruppe af mennesker der indgår i forandringen.

Denne test kan hjælpe dig med at vælge den forandringsstrategi der passer til netop din forandring,
og dermed sikre en meget større chance for succes. Testen viser også hvilke forandringsstrategier,
du under ingen omstændigheder bør benytte.

152 lande bakker op om denne metodik (ISO 33014)

De 10 strategier forklaret

Ledelsesdrevet strategi
Ved Ledelsesdrevet ændringer drives forandringen af ledelsen og disse påtager sig rollen som ejer, sponsor og forandringsagent. Strategien er velegnet ved ændringer som behøver nye formelle strukturer, og når der skal ske hurtige forandringer. Organisationen vil ikke være i tvivl om hvad der er gang i, og hvor det hele skal ende.​ ​

Lederen af forandringen skal være god til at samarbejde med den resterende ledergruppe. Vedkommende skal være god til at lytte, skabe konsensus om opgaverne og skal kunne gå forrest. Lederen skal være god til at definere opgaver og delegere dem. ​
Medarbejderdrevet strategi
Ved Medarbejderdrevet strategi drives forandring fra bunden og op. Denne strategi er typisk egnet for virksomheder hvor behovet for forandring kommer nedefra, hvor resultatet er vigtigere, end at der benyttes standardiserede processer, og hvor der er en åben ledelsesstil. ​

Lederen af forandringen skal være i stand til at engagere medarbejderne og få dem til at påtage sig gennemførelsen af forandringerne. Der skal organiseres praktiske måder at få samlet medarbejdernes bidrag til forbedringen. ​
Udforskende strategi
Udforskende strategi anvendes når der er behov for fleksibilitet og smidighed. Ledelsen skal være åben overfor ændringer, baseret på læring fra andre virksomheder (mm). Ledelsen skal bevilge de midler der skal til, for at afprøve forskellige muligheder samt for a kunne vælge den eller de bedste løsninger for virksomheden.​

Lederen af forandringen skal være vant til at arbejde i et ”forskningsmiljø”, og vil typisk have et stort netværk, der også rækker ind i uddannelsesorganisationer. Personen er iderig og god til at skabe samarbejde mellem personer, samt til at formidle både problem og løsning.​
Lærende strategi
Ved brug af Lærende strategi er forandringen fokuseret på læring - både i organisationen og individuelt. Medarbejderne vil opleve, at der kommer fokus på de kompetencer, der er de nye for organisationen. Der vil ligge uddannelsesplaner, der uddannes, og der følges op på, om uddannelsen var god nok. Ledelsen vil løbende efterspørge de nye kompetencer.​

Lederen af forandringen skal være i stand til at analysere sig frem, til hvilken læring der skal til for at gennemføre den tiltænkte ændring, hvilken læringsform der skal anvendes, planlægge læringen, gennemføre den og tjekke at effekten er opnået. ​
Målingsdrevet strategi
Ved brug af Målingsdrevet strategi bygger forandringen især på målinger. Resultatet (delresultaterne) af forandringen skal følgelig være målbare. Organisationen vil opleve at der indføres målinger, der fx synliggøres i kantinen eller receptionen. De vil opleve et ledelsesmæssigt fokus på målingerne og måske endda en form for konkurrence om at nå i mål. ​

Lederen af forandringen skal kunne have tilstrækkelig viden om målemetoder og etablering af måleprogrammer, kunne opsætte måleprogrammer i organisationen og bruge resultatet heraf til at drive forandringen igennem. ​
Tilvalgsstrategi
Tilvalgsstrategi anvendes når forandringen typisk er drevet af individuelles - eller gruppers behov. Hvorvidt initiativet benyttes, er i høj grad op til hvert enkelt individ. Ledelsen skal efterspørge alternative løsninger, der bliver vurderet og godkendt til anvendelse i forskellige sammenhænge. Ledelsen skal følge med i brugen af alternativerne, være med til at forbedre disse og evt. fjerne dem, der ikke bliver anvendt.​

Lederen af forandringen skal være god til at sætte forskellige forbedringsarbejder i gang i organisationen. Ud af dette arbejde kommer der alternativer, der kan anvendes i forskellige sammenhænge. Det skal formidles på så god en måde, at valget mellem alternativerne giver den bedste mening for projektet og organisationen.​
Producerende strategi
Ved brug af Producerende Strategi drives forandring typisk af behovet for optimering og/eller omkostningsreduktion. Strategien er velegnet til virksomheder med stabile omgivelser og med mange homogene ressourcer og arbejdsprocesser.​

Lederen af forandringen skal kunne analysere sig frem til forbedringspotentialer i den eksisterende måde at fungere på og kunne gennemføre optimeringer gennem projektet. ​
'Turn around' strategi
Turn around strategi også kaldet Business Project Reengineering (BPR), støtter en fundamental forandring i en organisation. Forandringen er drevet af behovet for en fuldstændig gentænkning af det eksisterende. Strategien er typisk relevant for virksomheder på randen af krise, som sidder fast og som har svært ved at få beslutninger ført igennem. Organisationen vil typisk opleve store omvæltninger.​​

Lederen af forandringen skal kunne tage beslutninger, være god til at sætte mål, kommunikere og skal kunne planlægge og gennemføre store forandringer samt stå på mål for stor modstand.​
Socialiserende strategi
Med en Socialiserende strategi arbejdes der med sociale relationer for at opnå bedre organisatoriske evner. Ledelsen skal involvere sig i socialiseringen og definere en række opgaver, som medarbejderne bidrager til løsningen af. Medarbejderne vil opleve, at der etableres faggrupper, diverse events og evt. konkurrencer – med forskellige temaer, der bakker op om de forandringer, der skal gennemføres.​​

Lederen af forandringen skal være god til at skabe netværk og få folk til at mødes om forbedringstiltag – kaffeklubber, fællesskaber om opgaver osv. Der skal skabes en loyalitetskultur i virksomheden, der sikrer, at den energi virksomheden stiller til rådighed anvendes til at løfte forandringen igennem. ​
Specialistdrevet strategi
Specialistdrevet strategi fokuserer på eksperters hjælp til at gennemføre en forandring. Strategien er typisk velegnet når forandringen har stor kompleksitet og variation. Organisationen vil opleve at specialister (interne og eksterne) vil blive sat på forskellige forbedringsopgaver. Der vil blive barslet med nye metoder, teknikker og arbejdsformer, som ledelsen løbende skal efterspørge.​​

Interne eller/og eksterne specialister er grundlaget for gennemførelse af forandringen. Lederen af forandringen skal være god til at bringe specialister i spil, og sikre spredning og optagelse af deres resultater.​

Tag testen

Inden du tager testen, skal du have gjort dig to ting klart.

Hvad går forandringen ud på?
Hvem kommer forandringen til at berøre?

Varighed ca. 8 min.

Tag testen
DK