Improve

Eksekver og styrk
forbedringsinitiativerne

Du ved, hvad der skal forbedres. Nu skal forbedringen gennemføres. Betragt det som et selvstændigt projekt. Whitebox kender alle de gode praktikker, og hjælper gerne med inspiration, men der noget, der er endnu vigtigere! Først skal I søge dygtigheden internt! Nogen i virksomheden er bedst til det, find dem, og start der. Ellers risikerer I nemt at indføre noget, der virker et andet sted men ikke hos jer.

Dernæst har et forbedringsprojekt vanvittigt svære levevilkår i en verden, der er præget af eksekvering, og for de fleste organisationer er det også en ny øvelse, som der ikke er mange gode erfaringer med.
Det har Whitebox forsket i, og ImprovAbility og ISO/IEC 33014 er resultatet. Derfor har vi nogle helt unikke ydelser, som er designet til at give forbedringsprojekter den bedste chance for succes – ved bl.a. at styrke forbedringsinitiativerne undervejs.

Teaser: Vidste du f.eks., at der er 10 forskellige overordnede forandringsstrategier? Nogle vil være meget velegnede til at gennemføre lige netop din forandring. Andre vil helt bestemt ikke! Hvis du har en helt bestemt forandring i tankerne, så prøv vores Forandringsstrategi teaser og se, om den strategi du implicit havde valgt, er den rigtige.
Når du har taget testen, håber vi, at du føler dig lidt mere parat til at gennemføre forandringen. Det håber vi med alle vores ydelser.

Kom rigtigt fra start

Kom godt fra start med en ledergruppe, der er helt enige om hvilken strategi, der skal følges.

Du har prøvet teaseren ! Den gav feedback til dig på hvordan du ser på forandringen. Men hvad med de øvrige ledere, som er ansvarlige for implementeringen? Hvordan ser de på det?

Med en Proof of Strategy workshop spørger vi alle de ansvarlige ledere, og faciliterer en diskussion af besvarelserne for at sikre konsensus og derved en ledergruppe der løber i samme retning.

Forbedringsinitiativer skal sættes i værk på et solidt grundlag og i de rette organisatoriske omgivelser. En faciliteret kickoffworkshop kan være med til at sikre at initiativerne ”kommer godt i vej”.

Endelig skal der følges op undervejs, for bl.a. at rette op på initiativernes grundlag eller omgivelser, samt for sikre at forbedringerne opfylder det behov organisationen har. Det kan ske med henholdsvis en Proof of Projekt, der bl.a. kan sikre en læring undervejs, og et fokuseret benchmark (Deep Dive), til at få detaljeret viden om, hvordan I arbejder indenfor et bestemt område. Whitebox graver dybt, og I får et godt fundament til forbedringen.


Proof of Strategy

Kickoff Workshop

Proof of Project

Deep Dive

DK