Advarsel – nu bliver det nørdet

Whitebox er internationalt ledende indenfor udvikling og brug af praktikker, modeller og standarder. Vi redegør gerne for hvad de enkelte dele i værktøjskassen kan gøre for din virksomhed, men hav god tid hvis du spørger.

EuroSPI

Whitebox er medarrangør af EuroSPI konferencerne, og som fast redaktør af de mere end 1000 papers der gennem 22 år er blevet udgivet, har Whitebox et solidt fundament at rådgive ud fra, og det bedst tænkelige netværk at trække på.

ImprovAbility / ISO33014

Hjælper os til at designe og gennemføre ændringer hos kunden. Whitebox har ledet udviklingen og driver ImprovAbility Institute, som videreudvikler og uddanner indenfor brugen af modellen.

Assessment / Vurdering

Vi kan designe et assessment til at afdække præcist dine behov for faktuel viden om virksomheden,  og vi kan afvikle det med stor effektivitet.

Sammen beslutter vi
Scope: Hvilke afdelinger skal vi vurdere Domæne: Hvilke processer, standarder og modeller skal vi benytte Dybde: Hvor meget skal vi spørge i dybden til de enkelte processer Beviser: Hvor meget skriftligt bevis skal ligge til grund for et mundtligt udsagn

Light assessment

En standard to dages vurdering af et projekts/områdes kompetencer.

Benchmark 

Et assessment, hvor resultatet sammenholdes med data fra industrien.

ProductAbility

En bred vurdering af dansk erhvervslivs evne til produktudvikling, lavet af DELTA og partnere i 2014. Mange spændende konklusioner!

CMMI  /  ISO15504  / ISO33000

Er de rammeværk som vi bruger til benchmarkvurderinger og assessments. Whitebox er udførende og uddanner virksomheder og assessorer i anvendelse af modellerne.

ISO25000 

Er den standard vi måler produkt kvaliteten af det producerede software op imod.

Agile/waterfall

Det ene er ikke altid bedre end det andet, men der er altid en af dem der er bedst. Vi bruger det paradigme som er mest velegnet til situationen, uden skelen til religiøse holdninger.

Function Points / SCOPE management

Til at holde styr på den funktionelle størrelse af det leverede. Helt ligesom kvadratmeter i et husbyggeri. Vi er bedst til FISMA (ISO29881)

ISO62304 / ISO82304 / ISO14971 / ISO13485 / …

Diverse domænestandarder (her eksempler fra medico verdenen). Whitebox har arbejdet med tilstrækkeligt mange forskellige, til at tage opgaver indenfor nye, uden meromkostninger for kunden.

Case for Quality

Medical Devices.

FDA er ved at ændre deres paradigme for kvalitet. Temaet er “from compliance to Quality” og er fuldstændig på linje med Whitebox tænkning. Vi tror at den regulatoriske verden går mod nye og bedre tider, og Whitebox glæder sig til at vise vejen.

Proof of Project

Den hurtigste og sikreste vej til viden om de tre mest truende risici for et projekt, og hvad du skal gøre for at undgå dem. Et ImprovAbility produkt.

Proof of Strategy

Den eneste måde du kan vide, om du har valgt den rette strategi til en forandring. Et ImprovAbility produkt.

Hør mere...

SPI Manifest

Fortæller hvad vi tror er vigtigt i procesforbedringsprojekter.

PI Manager

En uddannelse vi har været med til at skabe, som klæder en erfaren medarbejder på til at lede procesforbedringsprojekter / forandringsprojekter i en organisation.

Visual Project / 3-punkts estimering

Vi har ved assessments ofte anbefalet 3-punkts estimering, for at få en mere realistisk måde at estimere på. Det betyder også, at man får etableret muligheden for at anvende statistik, og derved at kunne udpege de virkelig kritiske kæder af aktiviteter. Med dette overblik kan der præcist fokuseres på det der vil minimere forsinkelser (input til risikoanalysen). Problemet har hidtil været, at der ikke har været tilgængelige værktøjer. Det problem er der ikke mere – se og prøv dette værktøj, som er udviklet af MagicForce bosiddende Arizona US i samarbejde med Whitebox.

Produktblad 
Visual Project tool description
Billeder

SPI Manifesto

SPI manifestet er resultatet af en række eksperters arbejde med hvad der er virkeligt vigtigt når man taler om procesforbedringer.  Whitebox partnere er meget stolte af at have ledet og bidraget til manifestet, som nu bruges som fast reference ved alle papers på EuroSPI.

SPI manifesto

DK